Tjenester

Vi er forretningsfører for flere boligsameier og eiendomsselskaper. Vi håndterer utleie av både bolig og næringslokaler, og følger opp leiekontraktene.

Vi påtar oss også rene regnskapsføreroppdrag der vi håndterer regnskap/årsoppgjør/ligningsoppgaver.

Eiendomsforvaltning Regnskapsførsel