Regnskapsførsel

Vi utfører alle sider av løpende regnskap, periodisk rapportering, årsavslutning med rapportering til styret og årsmøtet.

Noen oppgaver som inngår i regnskapsoppdraget:

  • Vi utarbeider budsjett i samråd med styret og kan foreta løpende budsjettkontroll med avviksrapportering.
  • Fakturering av felleskostnader og husleie, oppfølging av betaling og nødvendig inkasso.
  • Innsending av lovpålagt rapportering til Skatteetaten av ligningsopplysninger.
  • Håndtering av oppgavepliktig lønn og honorarer for selskapets ansatte og tillitsvalgte.
  • Løpende rapportering av a-meldinger.